Στα κάγκελα η Εκκλησία! Νόμος του κράτους υποχρεώνει τους κληρικούς να κάνουν θρησκευτική κηδεία σε όσους οδηγηθούν στην αποτέφρωση

– Ακόμα κι αν εναντιωθούν οι συγγενείς οι αρμόδιοι θα πρέπει να εκτελέσουν την επιθυμία του θανόντος – Κάθε φυσικό …

Read More »